Manifest. Zadia

poster-zadii-2015

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectorul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Fundația Culturală Societatea de Concerte Bistrița, sub patronajul Consiliului Judeţan Bistriţa-Năsăud, organizează un amplu eveniment de readucere în atenție a unei creații vestimentare românești ce se constituie ca o expresie vie a sensibilității femeii române, a imaginației și a tandreții acesteia, creație numită „zadie” în anumite zone, „catrință” sau „pânzătură”, în altele. Zadia era folosită de fete și femei, ca o piesă a portului tradiţional, mai ales în sărbători dar și la evenimentele semnificative din viața lor personală. Toate aceste creații au caracter de unicat, fiecare femeie adăugând un ornament, o floare sau o frunză, respectând totuși o grafie specifică zonei.

Din păcate în ultimii 25 de ani această practică a dispărut motiv pentru care încercăm să determinăm un interes special pentru zadie, manifestându-se similar cu interesul pentru ia reintrată în portul cotidian.

În data de 29 septembrie 2015, de la ora 20:00, pe stadionul din Bistrița organizăm manifestarea artistică intitulată „Manifest.Zadia”. Prin acest eveniment dorim să punem în lumină și să valorizăm estetic, într-un context urban, o colecţie de zadii, unică în România, alegând ca formă de reprezentare instalația-performance, o modalitate de exprimare artistică a timpului nostru, prin care se urmărește un dialog autentic cu spectatorul secolului 21. Instalația este o modalitate de exprimare în arta vizuală contemporană, în care se utilizează diverse materiale dispuse în spațiu tridimensional, pentru a oferi spectatorului o experiență culturală inedită.

Provocarea centrală o reprezintă introducerea unui grup de 1250 de performeri –fete, pe stadionul din Bistrița, urmărind ca aici să se producă o întâlnire inedită dintre zadii, fete, spectatori și instalația high-tech consituită din lumini laser pe un fond muzical produs se renumita trupa de percuţie şi spectacol SENZOR, consituită din artişti instrumentişti de excepţie.

În acest demers cultural beneficiem de sprijinul toturor instituţiilor de cultură din judeţ.

Vă aşteptăm în număr cât mai mare, ca spectacolul să fie complet!